logo title

Spodní stavby

Firma Izolace TH provádí izolace spodních staveb
  • proti radonu
  • proti zemní vlhkosti
  • proti tlakové vode

Firma Izolace TH provádí hydroizolace spodních staveb pomocí:
  • zemní hydroizolační fólie na bázi PVC-P
  • modifikovaných asfaltových SBS pásů

IzolaceTH s.r.o © All rights reserved 2014. Created by VítHruška